Horúce novinky

vaša cena 79 EUR
vaša cena 89 EUR
vaša cena 89 EUR

Dokumenty na stiahnutie

Vyplňte, ak máte záujem o odstúpenie od zmluvy

Komu:                  Eva Luptáková, Skliarovo 334, 962 12  Detva

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Peňažnú hotovosť žiadam na adresu/vrátiť na číslo účtu*:                         .................................................

Dátum prijatia:                                                                                                               .................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa:                                                 ........................................................................

Adresa spotrebiteľa:                                                                       ........................................................................

Podpis spotrebiteľa:                                     ..............................

Dátum (aktuálny):                                          ..............................

*nehodiace sa prečiarknite


YWJkZDg